Přeskočit navigaci.
Domů

Ministerstvo financí

Syndikovat obsah
Ministerstvo financí ČR - Aktuality - MF ČR
Aktualizace: 11 let 2 týdny zpět

Emisní kalendář spořicích státních dluhopisů - II. čtvrtletí 2013 (13.5.2013)

Po, 05/13/2013 - 17:45
Emisní kalendáře vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013. Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetkuDatum zveřejnění: 13.5.2013

Emisní kalendáře - červen 2013 (13.5.2013)

Po, 05/13/2013 - 17:45
Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2013 Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2013 Emisní kalendáře vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013. Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetkuPublikováno dne 13.5.2013

Přehled schválených schválených žádostí z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni ‐ 1. otevřená výzva (21.1.2013 ‐ 10.5.2013) (13.5.2013)

Po, 05/13/2013 - 17:45
Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.5.2013) Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 13. května 2013; ke stažení ve formátu PDF

Upozornění - nedostupnost služeb internetových stránek MF dne 10.5.2013 (17:00 – 20:00) a 13.5.2013 (19:00 – 24:00) (7.5.2013)

Po, 05/13/2013 - 17:45
Dne 10.5.2013 v 17:00 – 20:00 hodin bude docházet ke krátkodobým výpadkům připojení MFČR do Internetu z důvodu nutné rekonfigurace sítě. Po čas výpadku nebudou dostupné vystavované servery a služby MFČR. Dne 13.5.2013 v 19:00 – 24:00 hodin budou nedostupné servery a služby MFČR publikované pod IPv6 z důvodu jejich readresace. Děkujeme za pochopení.Monitoring a správa sítí a síť. služeb MFČR

Nové číslo bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE - č. 4/2013 (6.5.2013)

Po, 05/13/2013 - 17:45
Zdroj: MF - Oddělení finančních a ekonomických informací, publikováno pravidleně měsíčně, ke stažení ve formátu Pdf

Informativní přehled technických herních zařízení včetně sázkových her v kasinu za celou Českou republiku (6.5.2013)

Po, 05/13/2013 - 17:45
Ministerstvo financí, odbor 34 - Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v reakci na meziroční několikanásobný nárůst počtu žádostí o informace vztahující se k počtům a umístění jednotlivých technických herních zařízení, připravil informativní přehled technických herních zařízení (IVT, LLS, VHP v kasinech, EMR atd.), včetně sázkových her v kasinu za celou Českou republiku k uveřejnění na webových stránkách Ministerstva financí. Přehled je aktuální k datu 30.4.2013 a celkový počet technických herních zařízení včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení dosahuje výše 61521 kusů. Zdroj: MF - odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Ministerstvo financí předložilo Poslanecké sněmovně ČR návrh zákona o změně daňových zákonů (rekodifikace soukromého práva a realizace I. fáze jednoho inkasního místa) (3.5.2013)

Po, 05/13/2013 - 17:45
Ministerstvo financí předložilo dne 24. dubna 2013 Poslanecké sněmovně ČR návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, který byl téhož dne rozeslán poslancům jako sněmovní tisk č. 1004. Hlavními oblastmi změn právní úpravy daňových zákonů jsou přizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva a realizace I. fáze jednoho inkasního místa. Související dokumenty Návrh změnového zákona Důvodová zpráva k návrhu změnového zákona Vypořádání připomínek k návrhu změnového zákona před jednáním vlády Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014 Platné znění zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014 Platná znění ostatních zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014 Zdroj: MF - odbor 32 - Daňová legislativa; odd. 3202 - Legislativa nepřímých daní; publikováno 3. května 2013

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - květen 2013 (3.5.2013)

Po, 05/13/2013 - 17:45
K 2. květnu 2013 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě téměř 54 miliard Kč. Zdroj: MF – odb. 11 - Státní rozpočet, odd.1105 – Metodika rozpočtování; aktualizováno ke dni 2.5.2013

Srovnávací analýza vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných prostřednictvím technického zařízení a návrh organizačního řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi (2.5.2013)

Po, 05/13/2013 - 17:45
Ministerstvo financí nechalo na začátku roku 2013 zpracovat ,,Srovnávací analýzu vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi“. Zdroj: MF, Odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemiPublikováno dne 2.05.2013

Cenový věstník 5/2013 (30.4.2013)

Po, 05/13/2013 - 17:45
Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 31. 3. 2013] Statutární město Zlín – Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 11

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - březen 2013 (30.4.2013)

Po, 05/13/2013 - 10:45
Ministerstvo financí předkládá pravidelné Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů. Primární dealeři jsou hodnoceni za první čtvrtletí 2013. Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetkuPublikováno dne 30.04.2013 ve 14:00

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 2. května 2013 (30.4.2013)

Po, 05/13/2013 - 10:45
Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Bod č. 13: Informace o přijatých opatřeních ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 12/9 „Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny“ Bod č. 14: Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/01 „Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných územními finančními orgány podle zákona o účetnictví, včetně prověření daňových řízení, a z pokut ukládaných soudy v souvislosti s vedením sbírky listin" Bod č. 15: Členství České republiky v mezinárodních organizacích Bod č. 16: Metodika přípravy veřejných strategií Bod č. 18: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 250) Bod č. 19: Návrh na zcizení objektu občanské vybavenosti Březová č.p. 106 Bod č. 20: Informace o záměru prodeje majetkové účasti státu na podnikání společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.Pro informaci: Bod č. 3:Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Technická podpora produktů Oracle v jednacím řízení bez uveřejnění Bod č. 7: Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění

Zpravodaj MF - duben 2013 (26.4.2013)

Po, 05/13/2013 - 08:45
Informační Zpravodaj MF - pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2013. Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Konvergenční program České republiky (duben 2013), 35. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2013–2016), Makroekonomická predikce České republiky - duben 2013, Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - březen 2013, Ministerstvo finací je připraveno zahájit až 6000 řízení o zrušení povolení na herní zařízení, Informace MF k projektu Státní pokladna - duben 2013, V aplikaci ÚFIS jsou zveřejněny roční údaje finančních a účetních informací státu za účetní období roku 2012, Informace MF k projektu Spořicí státní dluhopisy - duben 2013, Finanční zpravodaj číslo 4/2013, Zadluženost územních rozpočtů v roce 2012, Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2012, Úřední věstník EU - publikována nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu a sociálního podnikání, Emisní kalendáře - květen 2013, Principy nezávislosti ve finančním vzdělávání, Úřední věstník EU - publikováno nařízení Evropské komise č. 231/2013 provádějící některá ustanovení AIFMD, Novinky v placení daně z nemovitostí (Tisková zpráva GFŘ), Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013 (Informační leták GFŘ), Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013 (Informační leták GFŘ), Stanovisko Generálního finančního ředitelství k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her povolovaných na základě § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH, Daňový kalendář pro květen 2013 a další témata. EU a zahraničí: Aktualizována 1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, Norské fondy 2009 – 2014: Poslední opakování informační akce k programu CZ09 „Fond na podporu výzkumu“ (Pozvánka), EHP A NORSKÉ FONDY: Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.4.2013) a jiné. Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 3/2013 a jiné.

Upozornění - nedostupnost služeb internetových stránek MF dne 10.5.2013 (17:00 – 20:00) a 13.5.2013 (19:00 – 24:00) (7.5.2013)

Pá, 05/10/2013 - 06:45
Dne 10.5.2013 v 17:00 – 20:00 hodin bude docházet ke krátkodobým výpadkům připojení MFČR do Internetu z důvodu nutné rekonfigurace sítě. Po čas výpadku nebudou dostupné vystavované servery a služby MFČR. Dne 13.5.2013 v 19:00 – 24:00 hodin budou nedostupné servery a služby MFČR publikované pod IPv6 z důvodu jejich readresace. Děkujeme za pochopení.Monitoring a správa sítí a síť. služeb MFČR

Konvergenční program České republiky - duben 2013 (26.4.2013)

Út, 05/07/2013 - 16:45
Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Od roku 2011 je publikován vždy koncem dubna. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády. Aktualizace Konvergenčního programu ČR na období 2013–2016 je výjimečná hned v několika aspektech. Počátkem května bude Česká republika již desátým rokem členem Evropské unie. Rok 2013 je také posledním hodnoceným rokem, který je brán v úvahu pro řádné uzavření postupu při nadměrném schodku, vedeného s ČR od 2. prosince 2009. V neposlední řadě je současný rok důležitý z hlediska ukotvení hospodářsko-politické koordinace, tedy rokem dokončení přípravy, projednávání a schvalování řady strukturálních reforem formujících český rozpočtový a fiskální rámec. >> celý text Konvergenční program České republiky - duben 2013 (komplet ke stažení)OBSAH: Úvod Záměry a cíle hospodářské politiky Makroekonomický scénář Hospodaření vládního sektoru – deficit a dluh Porovnání s předchozím Konvergenčním programem ČR a analýza citlivosti Udržitelnost veřejných financí Kvalita veřejných financí – příjmy a výdaje Změny institucionálního rámce fiskální politiky Zdroje Tabulková příloha Zdroj: MF - odbor 37 Finanční politika, odd. 3703 Fiskální projekce a ekonomické modelování: Konvergenční program České republiky - duben 2013, publikováno 04/2013, ke stažení ve formátu PDF

Úřední věstník EU - publikována nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu a sociálního podnikání (26.4.2013)

Po, 05/06/2013 - 14:45
Dne 25. dubna 2013 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (tzv. „nařízení EuVECA“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (tzv. „nařízení EuSEF“). Podle nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jehož návrh v současné době projednává Poslanecká sněmovna, jsou evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání považovány za fondy kvalifikovaných investorů, ustanovení navrhovaného zákona se však na tyto fondy použijí jen v rozsahu, v jakém to připouští nařízení EuVECA a nařízení EuSEF. Obě nařízení zakotvují společný rámec pravidel pro investiční fondy, které materiálně naplní pojmové znaky „EuVECA nebo „EuSEF“; pouze takové fondy mohou používat příslušná označení. Současně nařízení stanoví pravidla pro skladbu majetku, investiční strategii, techniky k obhospodařování a povahu jejich investorů. Ambicí nařízení EuVECA je pomoci malým a středním podnikům ke snadnějšímu přístupu k finančním prostředkům. Cílem nařízení EuSEF je potom podpořit činnost právnických osob, které svou činností sledují společensky prospěšný zájem a reinvestují většinu svého zisku na jeho podporu. Související dokumenty Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu – česká verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu – anglická verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání – česká verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání – anglická verze Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Aktualizována 1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 (23.4.2013)

Po, 05/06/2013 - 12:45
Na základě průběhu implementace Fondu aktualizuje Zprostředkovatel Programu CZ 01 přílohu č. 2 výzvy – pokyn pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni.Aktualizované znění přílohy č. 2 je platné od 23. 4. 2013. Související dokumenty Příloha 1 - Annex 1 - Programme Areas EEA and Norway Grants (platná od 21. 1. 2013) Příloha 2 - Annex 2 - Pokyn pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (změna - od 23. 4. 2013) Příloha 3 - Annex 3 - formální náležitosti žádosti (platná od 15. 2. 2013) Zdroj: MF - odd. 5804 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 14.02.2013 / aktualizováno 20.02.2013/23.04.2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2013 (22.4.2013)

Pá, 05/03/2013 - 12:45
Aktualizováno ke dni: 31. března 2013. Zdroj: MF - odbor 20, odbor 45.

Norské fondy 2009 – 2014: Poslední opakování informační akce k programu CZ09 „Fond na podporu výzkumu“ (Pozvánka) (22.4.2013)

Pá, 05/03/2013 - 08:45
Ve čtvrtek 2. května 2013 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) za účasti Norské vědecké rady, Norského velvyslanectví a Ministerstva financí informační akci k Programu Fond na podporu výzkumu poslední opakování informačního dne. Více informací naleznete v příloze: Pozvánka - registrace do 26. dubna 2013 Program Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 22. dubna 2013

35. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2013–2016) (18.4.2013)

Čt, 05/02/2013 - 14:45
Ministerstvo financí ČR zveřejnilo výsledky pravidelného pololetního průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají. Výsledky 35. Kolokvia, které se konalo v dubnu 2013, vycházejí z předpovědí 16 institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, CERGE‐EI, Citibank, Česká spořitelna, ČSOB, Hospodářská komora ČR, Institut ekonomických studií FSV UK, Komerční banka, Liberální institut, Generali PPF Asset Management, Raiffeisenbank, Svaz průmyslu a dopravy ČR, UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost průzkumu k nim byly přiřazeny prognózy EK (European Economic Forecast z února 2013) a MMF (World Economic Outlook z dubna 2013). Základní tendence vývoje v letech 2013–2016, s nimiž MF ČR počítá v aktuální Makroekonomické predikci, jsou s prognózami ostatních institucí konzistentní. U předpovědí pro roky 2015 a 2016, které jsou chápány jako indikativní výhled, je však srovnání komplikováno tím, že prognózy zúčastněných institucí v řadě případů toto období nepokrývají (celé období 2013–2016 pokrývají, alespoň u některých ukazatelů, předpovědi 8 institucí). Podrobné výsledky 35. Kolokvia lze nalézt na internetové adrese:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/e_pruzkumy_makro_prognoz.html Zdroj: MF, 37 - odbor Finanční politika, publikováno 04/2013