Přeskočit navigaci.
Domů

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

Účetnictví, dříve podvojné účetnictví, dle zákonných předpisů – zákon č.563/1991 Sb., vyhláška č.500/2002 Sb. a české účetní standardy v platném znění.

Obsahem této služby je zejména:

  • zpracování dodaných účetních dokladů v týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční periodě, včetně vedení všech předepsaných účetních knih a evidencí

  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur, vyhotovení upomínek a penalizačních faktur

  • zpracování měsíčního, čtvrtletního výkazu zisku a rozvahy firmy

  • zpracování řádné účetní závěrka a přiznání k dani z příjmu

  • zpracování příslušných přehledů a hlášení pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

  • rekonstrukce účetnictví za minulá období

  • zastupování na úřadech

 

Po ukončení účetního období obdrží každý klient vytištěnou hlavní knihu, deník účetních operací, soupis inventarizace účtů, seznam pohledávek a závazků, roční účetní závěrku a archivní medium (CD, DVD) s kompletními daty skončeného období v elektronické podobě. Na základě Vašeho poždavku zpracujeme i zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a osdt.9 Obchodního zákoníku a připravíme elektronickou podobu účetní závěrky ve formátu PDF pro uložení do sbírky listin obchodního rejstříku. V případě potřeby lze zajistit odklad podání daňového přiznání finančnímu úřadu prostřednictvím daňového poradce.