Přeskočit navigaci.
Domů

Ceník

Tento ceník slouží pro orientační kalkulaci účetních prací a ostatních služeb. Konkrétní cenová nabídka je vždy zpracována na základě posouzení náročnosti poskytovaných služeb a může se od orientační kalkulace lišit.
V ceně za vedení daňové evidence resp. účetnictví je zahrnuto vedení příslušných účetních knih a ostatní evidence v souladu se zákonem o účetnictví.
V ceně za prováděné služby jsou dále obsaženy i veškeré vedlejší náklady zhotovitele (náklady na pořízení příslušného software a potřebného hardware, náklady režijní na spotřebu kancelářského materiálu, apod.).
Ceny jsou uvedeny bez DPH, která je účtována dle platných předpisů.
 

 

Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), účetnictví (dříve podvojné účetnictví), účetní poradenství

 

 Služba Cena
 

Jedna věta účetní evidence (účetní nebo evidenční položka) 2

 

10-20 Kč

Rekonstrukce účetnictví za minulá období (úč. nebo evid. položka) 2

20-40 Kč

Základní minimální výše paušální sazby za měsíční zpracování daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) 1,2

1500 Kč

Základní minimální výše paušální sazby za měsíční zpracování účetnictví (dříve podvojné účetnictví) 1,2

2000 Kč

Zpracování účetní sestavy k určitému datu

100 Kč

Zpracování řádné účetní závěrky

1000-20000 Kč

Zpracování ročního přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ

100 KčDaňová přiznání

 Služba Cena
 

Daňové přiznání k dani z příjmu – fyzická osoba, závislá činnost 2

 

1000-1500 Kč

Daňové přiznání k dani z příjmu – fyzická osoba, více příjmů 2

1500-5000 Kč

Daňové přiznání k dani z příjmu – právnická osoba 2

2000-10000 Kč

Daňové přiznání k DPH - měsíční, čtvrtletní 2

250-500 Kč

Daňové přiznání k silniční dani za první dopravní prostředek

300 Kč

Daňové přiznání k silniční dani za každý další dopravní prostředek

100 Kč

Daňové přiznání k dani z nemovitosti 2

500-2000 Kč

Daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti

500-1000 Kč

 

 

Vedení personální a mzdové agendy, zpracování mezd a honorářů

 Služba Cena
 

Nástup a výstup zaměstnance 3

 

150 Kč

Zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance za měsíc 4

150-250 Kč

Zpracování honorářové agendy na základě dodaných podkladů

100 Kč

 

 

Poznámky

Všechny doklady předávané ke zpracování musí být věcně správné, úplné, čitelné a časově roztříděné. Za věcnou správnost a úplnost odpovídá klient. Účetní kancelář odpovídá klientovi za dodržení správných postupů při aplikaci účetních předpisů v platném znění.

 

1 U smluvních klientů, kteří mají uzavřenu roční smlouvu o dílo s paušální měsíční sazbou, je v ceně za položku zahrnuto i zpracování měsíčního resp. čtvrtletního daňového přiznání k DPH, účetní poradenství v rozsahu 5 hodin za rok a účast při kontrole a jednání na finančním úřadě a SSZ v rozsahu 2 hodin za rok.

2 Výši ceny určuje náročnost konkrétního případu a kvalita předložených podkladů. Minimální měsíční sazba je pro klienta s daňovou evidencí (dříve jednoduché účetnictví) 1500 Kč a pro účetnictví (dříve podvojné účetnictví) 2000 Kč.

3 Sepsání pracovní smlouvy, vystavení zápočtového listu, zpracování přihlášky resp. odhlášky zaměstnance u ČSSZ, zpracování přihlášky resp. odhlášky zaměstnance k pojištění u zdravotní pojišťovny

4 U smluvních klientů, kteří mají uzavřenu roční smlouvu o dílo s paušální měsíční sazbou, je v ceně za zpracování mzdové agendy zahrnuto i zpracování přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny, roční zúčtování mezd a vystavování potvrzení o zaměstnání a příjmech.

 

 

Ostatní služby

 Služba Cena
 

Zpracování žádosti na finanční úřad, SSZ nebo zdravotní pojišťovnu

 

200 Kč

Doprovod při kontrole resp. jednání na finančním úřadu a SSZ

200 Kč/hodina

Zastupování při kontrole resp. jednání na finančním úřadu a SSZ

350 Kč/hodina

Účetní poradenství – konzultace

1000 Kč/hodina

Organizační poradenství – konzultace

1000 Kč/hodina

Tlumočnické a překladatelské služby v anglickém jazyce

400 Kč/hodin

 

 

 

Cestovní náhrady 

 

Cestovní náhrady se účtují v případě, že Účetní kancelář provádí na základě požadavku klienta činnost mimo svoji provozovnu. U smluvních klientů, kteří mají uzavřenu roční smlouvu o dílo s dohodnutým místem předávání podkladů a místem plnění, jsou cestovní náhrady účtovány, pokud je na základě požadavku klienta toto místo změněno, resp. v případě účasti na kontrolách a jednáních, které se uskuteční mimo dohodnuté místo plnění.

 

Doprava po Praze (MHD nebo osobní automobil)

 Položka

Cena

 

Při použití prostředků MHD za každých 15 min. strávených na cestě

 

50 Kč

nebo

Při použití osobního automobilu za každý ujetý kilometr

12 Kč

 

 

Doprava mimo Prahu (osobní automobil)

 Položka

Cena

 

Za každých 30 min. strávených na cestě

 

50 Kč

a
 

Za každý ujetý kilometr

9 Kč