Přeskočit navigaci.
Domů

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví, pro zjištění základu daně z příjmů podle §7 zákona č. 586/1992 Sb v platném znění.

Obsahem této služby je zejména:

  • zpracování dodaných účetních dokladů v týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční periodě, včetně vedení všech předepsaných účetních knih a evidencí

  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur, vyhotovení upomínek a penalizačních faktur

  • zpracování měsíčních a čtvrtletních přehledů a výkazů o hospodářském výsledku a majetku firmy

  • zpracování řádné účetní závěrka a přiznání k dani z příjmu

  • zpracování příslušných přehledů a hlášení pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

  • rekonstrukce daňové evidence za minulá období

  • zastupování na úřadech

 

Po ukončení účetního období obdrží každý klient vytištěný peněžní deník, roční přehled příjmů a výdajů, seznam pohledávek a závazků a archivní medium (CD, DVD) s kompletními daty skončeného období v elektronické podobě. V případě potřeby lze zajistit odklad podání daňového přiznání finančnímu úřadu prostřednictvím daňového poradce.