Přeskočit navigaci.
Domů

Aktuality ze státní správy

Finanční zpravodaj číslo 4/2013 (16.4.2013)

Ministerstvo financí - Út, 04/30/2013 - 14:45
Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z příjmů právnických osob vzniklého v souvislosti s investičními pobídkami poskytnutými před účinností zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na daňových povinnostech splatných v roce 2011 nebo později Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 – aktualizace

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 24. dubna 2013 (23.4.2013)

Ministerstvo financí - Út, 04/30/2013 - 10:45
Bod č. 2: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012 Bod č. 3: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2014 až 2016 Bod č. 11: Návrh řešení problematiky společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. Bod č. 12: Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2013) Bod č. 13: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2013

Emisní kalendáře - květen 2013 (15.4.2013)

Ministerstvo financí - Út, 04/30/2013 - 10:45
Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2013 Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2013 Emisní kalendáře vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013. Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetkuPublikováno dne 15.4.2013

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2012 (15.4.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 04/26/2013 - 10:45
Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2012 Obce Dobrovolné svazky obcí Kraje Regionální rady regionů soudržnosti Zdroj: MF - odbor 12 Financování územních rozpočtů a programové financování

Makroekonomická predikce České republiky - duben 2013 (12.4.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 04/26/2013 - 08:45
Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru. Je zveřejňována čtyřikrát ročně, vždy ve druhé půli měsíce po skončení čtvrtletí v českém i anglickém jazyce.

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 17. dubna 2013 (16.4.2013)

Ministerstvo financí - Út, 04/23/2013 - 10:45
Bod č. 2: Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Bod č. 3: Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách Bod č. 17: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2012 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČRPro informaci: Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.7.2012 do 31.12.2012 a celkově od počátku privatizace

EHP A NORSKÉ FONDY: Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.4.2013) (10.4.2013)

Ministerstvo financí - Út, 04/23/2013 - 10:45
Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.4.2013) Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 10. dubna 2013; ke stažení ve formátu PDF

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování po technických úpravách (10.4.2013)

Ministerstvo financí - Po, 04/22/2013 - 14:45
Ministerstvo financí vypracovalo návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařován provádějící návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ST 896). Návrh nařízení byl poskytnut odborné veřejnosti ode dne 8. června 2012 s termínem dodání připomínek do 13. července 2012. K zaslaným připomínkám bylo přihlédnuto. V návaznosti na úpravy doporučené Legislativní radou vlády k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech (ST 896), byl návrh nařízení upraven. Provedené změny jsou převážně technického charakteru, návrh nařízení nedoznává zásadního věcného posunu. Současně byla jako součást odůvodnění návrhu nařízení doplněna závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. Odborné veřejnosti se předkládá návrh nařízení vlády po těchto technických korekcích. Z věcného hlediska nařízení upravuje především způsob investování jednotlivých investičních fondů, jako jejich investiční strategii, maximální expozici vůči jednotlivým emitentům a řízení rizika a likvidity. Související dokumenty: Návrh nařízení vlády Odůvodnění k návrhu nařízení vlády Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - březen 2013 (10.4.2013)

Ministerstvo financí - Po, 04/22/2013 - 14:45
Ministerstvo financí (dále „Ministerstvo“) předkládá v pořadí třicátou třetí Čtvrtletní informaci o řízení dluhového portfolia, která přináší základní údaje o parametrech portfolia státních závazků a o parametrech portfolia státních finančních aktiv. Kvantitativní hodnoty základních sledovaných strategických cílů platných pro rok 2013 byly konkretizovány v řídícím dokumentu Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013 (dále „Strategie“), který byl schválen ministrem financí a prezentován veřejnosti dne 12. prosince 2012, a který vymezuje operační prostor pro taktické řízení státního dluhu a státních finančních aktiv prostřednictvím emisní činnosti, finančního investování a aktivních operací Ministerstva na sekundárním trhu. V prvním čtvrtletí došlo k poklesu čistého dluhového portfolia o 11,3 mld. Kč z důvodu přebytku státního rozpočtu ve výši 14,0 mld. Kč. Pokles istého dluhového portfolia je nižší než 14,0 mld. Kč díky depreciaci koruny. Zdroj: MF - Řízení rizik a strategie portfolia, publikováno 10.4.2013 ve 14:00

EHP A NORSKÉ FONDY – Informace o semináři pro zprostředkovatele a partnery programů (20. až 22. března 2013) (9.4.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 04/18/2013 - 06:45
Ve dnech 20. až 22. března 2013 se uskutečnil v pořadí již druhý seminář určený zástupcům zprostředkovatelů a partnerů programů v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014 pořádaný Národním kontaktním místem – Ministerstvem financí. Během semináře byly kromě aktuálního stavu schvalování programů probírány i otázky týkající se fondů pro bilaterální spolupráci na národní i programové úrovni, publicity jednotlivých programů, systému CEDR atp. Na semináři byly představeny a dále projednávány manuály a pokyny související s připravovanými výzvami a implementací programů vydané/připravované Ministerstvem financí. Cílem semináře bylo seznámit zainteresované subjekty s aktuálním stavem procesu přípravy a implementace EHP a Norských fondů 2009 - 2014. Fotogalerie Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 9. dubna 2013

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 10. dubna 2013 (9.4.2013)

Ministerstvo financí - Út, 04/16/2013 - 10:45
Bod č. 20: Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Bod č. 21: Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnáchPro informaci: Bod č. 1: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2012 Bod č. 8: Informace o přijatých opatřeních ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/11 (Peněžní prostředky poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s.)

Nové číslo bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE - č. 3/2013 (9.4.2013)

Ministerstvo financí - Út, 04/16/2013 - 10:45
Zdroj: MF - Oddělení finančních a ekonomických informací, publikováno pravidleně měsíčně, ke stažení ve formátu Pdf

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2012 (8.4.2013)

Ministerstvo financí - Po, 04/15/2013 - 09:45
Tabulka č. 1 - Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací Tabulka č. 2 - Náprava ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizace dotčených území Zdroj: MF - 45 - odbor Realizace dispozic s majetkem státu, publikováno 04/2013

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2012 (3.4.2013)

Ministerstvo financí - Po, 04/15/2013 - 09:45
předložena vládě pro informaci dne 20. března 2013. Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, které byly schváleny usnesením vlády č. 832/2006 ze dne 3. července 2006. Zdroj: MF - 07 - sekce MEZINÁRODNÍ VZTAHY A FINANČNÍ POLITIKA; 9006 - sam. odd. Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky, publikováno 04/2013

Novela nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu postoupena vládě (2.4.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 04/12/2013 - 09:45
Ministerstvo financí předložilo po proběhlém vnějším připomínkovém řízení vládě České republiky návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování. Návrh nařízení vlády byl vypracován v souvislosti s potřebou, kterou si vynutila praxe a nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který nyní projednává Poslanecká sněmovna (ST 896). Sdělení klíčových informací speciálního fondu je dokument, který obsahuje stručné charakteristiky speciálního fondu nezbytné pro pochopení povahy a rizik investice, která jsou investorům nabízena, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi. Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály v předloženém znění. Související dokumenty: Návrh nařízení vlády Důvodová zpráva k návrhu nařízení vlády Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Úřední věstník EU - publikováno nařízení Evropské komise č. 231/2013 provádějící některá ustanovení AIFMD (2.4.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 04/12/2013 - 09:45
Dne 22. března 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled. Nařízení, které provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správních alternativních investičních fondů (tzv. AIFMD) zejména upřesňuje některé podmínky nebo pravidla v oblastech: povolovacího procesu obhospodařovatele speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, včetně požadavků na kapitál, jednání obhospodařovatele nebo administrátora, včetně pravidel pro odměňování, zamezení střetů zájmů aj., pověření jiného výkonem určité činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu, činnosti depozitáře, oznamovacích povinností a výpočtu pákového efektu, a spolupráce v rámci dohledu. Související dokumenty Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (Text s významem pro EHP) - česká verze Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (Text s významem pro EHP) - anglická verze Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Zpravodaj MF - březen 2013 (29.3.2013)

Ministerstvo financí - St, 04/10/2013 - 14:45
Informační Zpravodaj MF - pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2013. Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Informace MF vydané k problematice operačních programů EU, Finanční analytický útvar MF v roce 2012 odhalil více podvodů, zajistil miliardu korun, Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2012 (příprava vyhlášky k RUD - s účinností od 1. září 2013), Výzva ministerstva financí pro finanční instituce k předložení žádostí o vynětí z požadavků legislativy FATCA - termín prodloužen do 5. dubna 2013, Ministerstvo financí zveřejnilo evidenční čísla prvních vyřazených pokutových bloků, Aktualizovány vzory pokutových bloků pro rok 2013 - pro Krajské a obecní úřady a Celní úřady (komplety ke stažení), Informace MF k projektu Státní pokladna - březen 2013, Informace MF k důchodové reformě - březen 2013, Pracovní znění návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, včetně odůvodnění, Zprávy MF - číslo 2/2013, Finanční zpravodaj číslo 3/2013, Cenový věstník 4/2013, Cenový věstník 3/2013, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2012), Emisní kalendáře - duben 2013, Novela zákona o spotřebitelském úvěru vstoupila v účinnost, Manuál pro budoucí účastníky důchodového spoření k postupu při registraci smlouvy o důchodovém spoření, Rozšíření úředních hodin finančních úřadů a územních pracovišť, Zveřejnění technických parametrů pro novou webovou službu, pomocí které bude veřejnost moci od 1. dubna 2013 on-line ověřovat informace o číslech bankovních účtů plátců DPH a o jejich spolehlivosti (Tisková zpráva GFŘ), Informace k institutu ručení za nezaplacenou DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od 1.1.2013 (Informace GFŘ), Informace k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb (Informace GFŘ) a další témata. EU a zahraničí: Národní koordinační jednotka vydala Pokyn č. 4 - Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report – PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce a formulář Závěrečné zprávy o projektu (PCR) - od 27.3.2013, FOND PARTNERSTVÍ: Národní koordinační jednotka pozastavuje otevřenou výzvu (Program švýcarsko-české spolupráce), EHP A NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Zahájení kampaně „Combating hate speech online“, EHP 2009 - 2014: Aktualizovaná Pravidla pro implementaci finančních mechanismů, NORSKÉ FONDY 2009 - 2014: Aktualizovaná Pravidla pro implementaci finančních mechanismů, NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: „Schválení Programu CZ09 - Fond pro podporu výzkumu“ – Program bude představen na informativní akci dne 5. dubna 2013 (Pozvánka), Národní koordinační jednotka vydala aktualizovanou verzi formuláře Výroční zprávy o projektu (Annual Project report) a Pokynu NKJ č.3 pro vyplnění APR (Program švýcarsko-české spolupráce) - od 1.1.2013, Daňový kalendář pro duben 2013 a jiné. Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí v médiích (březen 2013), Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 2/2013 a jiné.

Cenový věstník 4/2013 (28.3.2013)

Ministerstvo financí - St, 04/10/2013 - 14:45
Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2013, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 3. dodatek

Národní koordinační jednotka vydala Pokyn č. 4 - Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report – PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce a formulář Závěrečné zprávy o projektu (PCR) - od 27.3.2013 (28.3.2013)

Ministerstvo financí - St, 04/10/2013 - 12:45
Národní koordinační jednotka vydala Pokyn č. 4 Národní koordinační jednotky - Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report – PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce. Pokyn č. 4 NKJ je platný od 27. března 2013 Související dokument Formulář Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report – PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce (Pokyn č. 4 NKJ) Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy: Pokyn č. 4 Národní koordinační jednotky, publikováno 03/2013, ke stažení ve formátu PDF
Syndikovat obsah