Přeskočit navigaci.
Domů

Aktuality ze státní správy

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 3. dubna 2013 (2.4.2013)

Ministerstvo financí - Út, 04/09/2013 - 10:45
Pro informaci: Bod č. 3: Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci

FOND PARTNERSTVÍ: Národní koordinační jednotka pozastavuje otevřenou výzvu (Program švýcarsko-české spolupráce) (27.3.2013)

Ministerstvo financí - Út, 04/09/2013 - 08:45
Vzhledem k tomu, že alokace určená na Fond Partnerství je již téměř vyčerpána, a také vzhledem k počtu předložených žádostí v aktuálním 11. kole, pozastavuje NKJ otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 26. 3. 2013. Další kolo (12. kolo) pro příjem a hodnocení žádostí bude otevřeno pravděpodobně v listopadu 2013, po kalkulaci zbývajících prostředků v rámci Fondu Partnerství. Žádosti, které byly předloženy k 25. 3. 2013, budou posouzeny a hodnoceny standardním způsobem ve stanoveném termínu. Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 27. března 2013

EHP A NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Zahájení kampaně „Combating hate speech online“ (26.3.2013)

Ministerstvo financí - Út, 04/09/2013 - 08:45
Dne 22. března 2013 zahájila ve Štrasburku Rada Evropy ve spolupráci s EHP a Norskými fondy kampaň na potírání projevů nenávisti. Kampaň, která reaguje na porušování základních lidských práv včetně fyzických a slovních útoků na menšinové skupiny potrvá až do konce roku 2014. Česká republika patří mezi země (Bulharsko, Kypr, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Slovinsko), jejichž aktivity týkající se boje proti nenávisti jsou podporovány prostřednictvím programů neziskových organizací v rámci EHP fondů. Cílem spolupráce EHP a Norských fondů a Rady Evropy je napomoci přijetí takových opatření, která napomohou zamezení přímým projevům nenávisti, a to tak, aby nebyla narušena svoboda projevu. Více informací o kampani naleznete v příloze. Zdroj: 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 03/2013

Důchodová reforma i na síti Facebook (26.3.2013)

Ministerstvo financí - Po, 04/08/2013 - 14:45
Nyní se můžete daleko snadněji dostat k oficiálním informacím o důchodovém systému a jeho reformě. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem financí zveřejňuje novinky také na speciální facebookové stránce Důchodová reforma. Nově i tady mohou zájemci najít informace o pilířích důchodové reformy, možnost spočítat si budoucí penzi na kalkulačce nebo video propagující nový II. pilíř. Výhodou sociálních sítí je také možnost o informacích a novinkách diskutovat. Nový speciální facebookový profil k důchodové reformě najdete na adrese: http://www.facebook.com/duchodovareformacr Zdroj: MF -oddělení Komunikace, publikováno 26. března 2013

EHP 2009 - 2014: Aktualizovaná Pravidla pro implementaci finančních mechanismů (26.3.2013)

Ministerstvo financí - St, 04/03/2013 - 11:45
S platností od 14. března 2013 byla aktualizována Pravidla a postupy pro implementaci (Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014) včetně příloh (Annex 4 - Information and Publicity Requirements; Annex 12 - Rules for the establishment and implementation of Donor partnership programmes falling under the Programme Area “Research within Priority sectors” and “Bilateral Research Cooperation”) Související informace: Pravidla a postupy pro implementaci FM EHP 2009-2014 včetně příloh - kompletní ke stažení - aktualizováno 03/2013(Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014 including Attachments) Zdroj: 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 03/2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2013 (25.3.2013)

Ministerstvo financí - Út, 04/02/2013 - 13:45
Aktualizováno ke dni: 28. února 2013. Zdroj: MF - odbor 20, odbor 45.

NORSKÉ FONDY 2009 - 2014: Aktualizovaná Pravidla pro implementaci finančních mechanismů (26.3.2013)

Ministerstvo financí - Út, 04/02/2013 - 13:45
S platností od 14. března 2013 byla aktualizována Pravidla a postupy pro implementaci (Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014) včetně příloh (Annex 4 - Information and Publicity Requirements; Annex 12 - Rules for the establishment and implementation of Donor partnership programmes falling under the Programme Area “Research within Priority sectors” and “Bilateral Research Cooperation”) Související informace: Pravidla a postupy pro implementaci FM Norska 2009-2014 včetně příloh - kompletní ke stažení - aktualizováno 03/2013(Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 including Attachments) Zdroj: 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 03/2013

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 27. března 2013 (26.3.2013)

Ministerstvo financí - Út, 04/02/2013 - 07:45
Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Bod č. 8: Návrh na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu Bod č. 11: Řešení nedostatečného objemu finančních prostředků kapitoly státního rozpočtu 374 – Správa státních hmotných rezerv na ochraňování a pořízení státních hmotných rezerv v roce 2013

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru za rok 2012 (25.3.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 03/28/2013 - 11:45
Finanční analytický útvar v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti za rok 2012. Zdroj: MF - Finanční analytický útvar, Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru za rok 2012 - ke stažení ve formátu Pdf, publikováno 03/2012

Zprávy MF - číslo 2/2013 (21.3.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 03/28/2013 - 09:45
Ze dne : 21. března 2013 Hospodaření příspěvkové organizace Dotace ze státního rozpočtu obcím na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

Pracovní znění návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, včetně odůvodnění (22.3.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 03/28/2013 - 09:45
Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých vybraných účetních jednotek) je stanovena zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Bližší informace: Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 03/2013

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Saúdskou Arábií (15.3.2013)

Ministerstvo financí - St, 03/27/2013 - 07:45
Ministerstvo financí ČR oznamuje, že Česká republika a Království Saúdské Arábie si již vzájemně diplomatickou cestou oznámily splnění postupů požadovaných jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup v platnost SMLOUVY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU KRÁLOVSTVÍ SAÚDSKÉ ARÁBIE O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012. V souladu s jejím článkem 28 vstoupí tato smlouva v platnost dne 1. května 2013. Ustanovení Smlouvy se provádějí: pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na částky vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2014 nebo později; pokud jde o ostatní daně, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2014 nebo později. Český a anglický text této mezinárodní smlouvy bude po všech nezbytných krocích publikován ve Sbírce mezinárodních smluv. Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 1503 - odd. Mezinárodní daňové vztahy

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2012) (15.3.2013)

Ministerstvo financí - Út, 03/26/2013 - 11:45
Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu ve 4. čtvrtletí 2012 podle metodiky MMF. Přehledy umožňují analyzovat státní dluh podle těchto základních kritérií: Státní dluh podle typu instrumentu Státní dluh podle splatnosti Státní dluh podle typu držitele Ministerstvo financí dále poskytuje údaje o státních zárukách a časovou řadu vývoje státního dluhu: Státní záruky Vývoj státního dluhu Data o stavu a vývoji státního dluhu jsou k dispozici rovněž v souhrnné tabulce: Fiskální údaje za ČR - státní dluh Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetkuPublikováno dne 15.3.2013 v 9:00

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 20. března 2013 (19.3.2013)

Ministerstvo financí - Út, 03/26/2013 - 09:45
Bod č. 3: Návrh na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřaduPro informaci: Bod č. 1: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2012

Finanční zpravodaj číslo 3/2013 (14.3.2013)

Ministerstvo financí - Út, 03/26/2013 - 09:45
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 102/2012) Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) podle stavu k 14. 1. 2013 Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013 Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb. – Informace o platných účtech pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci fi nančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a státními finančními aktivy za rok 2012 Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 14/2013)

Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2012 (příprava vyhlášky k RUD - s účinností od 1. září 2013) (13.3.2013)

Ministerstvo financí - Út, 03/26/2013 - 09:45
Ministerstvo financí publikuje Tabulku - Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí - stav ke dni 30. 9. 2012. V souvislosti s připravovanou legislativou se ministerstvo obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2012. V počtech jsou zahrnuty děti v MŠ, v přípravných třídách ZŠ, přípravném stupni ZŠ speciální (dříve pomocné) a žáci základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií, včetně žáků, vzdělávajících se podle §§ 38, 41 a 42 školského zákona, které se na statických výkazech uvádějí pouze v oddílu XIII. Uvedené počty dětí a žáků budou použity k propočtu podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v prováděcí vyhlášce k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. září 2013. V případě nesrovnalostí dat o počtech dětí a žáků kontaktujte prosím mailem Ing. Š. Palyzovou (MŠMT): sarka.palyzova@msmt.cz nebo Ing. J. Nebřenského (MŠMT): jaromir.nebrensky@msmt.cz . Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování ;1201 - odd. Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů; aktualizováno :13.03.2013; ke stažení ve formátu Excel

Výzva ministerstva financí pro finanční instituce k předložení žádostí o vynětí z požadavků legislativy FATCA - termín prodloužen do 5. dubna 2013 (13.3.2013)

Ministerstvo financí - Út, 03/26/2013 - 09:45
Ministerstvo financí v souladu s bodem III usnesení vlády č. 919 ze dne 12. prosince 2012 připravuje směrnici pro jednání o dohodě s USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a provádění „Foreign Account Tax Compliance Act“ (dále jen „Dohoda“). Dohoda bude uzavřena podle tzv. modelu IA (viz dokument „IGA reciprocal“ a „neoficiální překlad IGA“) Součástí vyjednávání bude rovněž obsah přílohy II Dohody. Finanční instituce, které se domnívají, že vyhovují příslušným požadavkům legislativy FATCA (zejm. představují z hlediska USA nízké riziko daňových úniků) a měly by být uvedeny v příloze II Dohody v seznamu neoznamujících finančních institucí, resp. jejich určité finanční produkty by měly být zahrnuty mezi vyňaté produkty, a dosud v této věci oficiálně neoslovily Ministerstvo financí, mohou zasílat své řádně odůvodněné žádosti o zařazení do přílohy II Dohody do 5. dubna 2013. >> celý text Výzvy Termín podání žádosti: prodloužen - do 5. dubna 2013Písemné žádosti přijímá : Ministerstvo financíOdbor 25 - Strategie daňové politiky a správy Letenská 15118 10 Praha 1 Obsah/forma žádosti: Odůvodnění žádosti musí být vyhotoveno v angličtině dle struktury přiloženého dokumentu „Template for Explanatory Document“ a mělo by odkazovat na příslušný bod návrhu přílohy II modelu IA (viz dokument „Draft Annex II“) V žádosti doporučujeme pro pracovní účely uvést kontakt na osobu pověřenou danou problematikou. Související informace OBSAH - FATCA - dokumenty ke stažení (v anglické verzi) Příslušné pasáže amerického zákona FATCA - dokument „Sections 1471 - 1474" Přijatá prováděcí nařízení - Regulations Relating to Information Reporting by Foreign Financial Institutions and Withholding on Certain Payments to Foreign Financial Institutions and Other Foreign Entities Odůvodnění žádosti - Template for Explanatory Document - ANNEX II - NON-REPORTING [FATCA PARTNER] FINANCIAL INSTITUTIONS AND PRODUCTS Model IA - Agreement Between the [Government of the] United States of America and [the Government of] [FATCA Partner] to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCAMODEL INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT TO IMPROVE TAX COMPLIANCE AND TO IMPLEMENT FATCA (anglická verze) Neoficiální překlad - VZOR MEZIVLÁDNÍ DOHODY O ZLEPŠENÍ DODRŽOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ A PROVÁDĚNÍ ZÁKONA FATCA - Dohoda mezi vládou Spojených států amerických a vládou [partnerské země FATCA] o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a provádění zákona FATCA (česká verze) Zdroj: MF - odbor 25 Strategie daňové politiky a správy; odd. 2502 - Strategické řízení správy daní a cel; publikováno 08.02.2013/aktualizováno:13. března 2013

NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: „Schválení Programu CZ09 - Fond pro podporu výzkumu“ – Program bude představen na informativní akci dne 5. dubna 2013 (Pozvánka) (12.3.2013)

Ministerstvo financí - Po, 03/25/2013 - 13:45
Dne 25.2.2013 byl Ministerstvem zahraničních věcí Norska schválen Program CZ09 „Fond pro podporu výzkumu“, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Program bude představen na informativní akci pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pátek 5. dubna 2013 v budově C v ulici Karmelitská 7, Praha 1. Více informací o programu a harmonogram akce naleznete v přílohách:. Pozvánka Program (anglická verze) Základní informace o programu CZ09 - Fond na podporu výzkumu Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy - 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 12. března 2013

Emisní kalendáře - duben 2013 (11.3.2013)

Ministerstvo financí - Po, 03/25/2013 - 09:45
Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2013 Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2013 Emisní kalendáře vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013. Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetkuPublikováno dne 11.3.2013 ve 14:00

Privatizační projekty ke dni 31.12.2012 (11.3.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 03/22/2013 - 11:45
Stav privatizačních projektů k 31.12.2012 I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2012 II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2012 Přehled privatizace akcií k 31.12.2012 Přehled privatizace akcií k 31.12.2012 Stav držení akcií k 31.12.2012 Zdroj: MF - odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu, publikováno 03/2013
Syndikovat obsah