Přeskočit navigaci.
Domů

Aktuality ze státní správy

Nové číslo bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE - č. 2/2013 (4.3.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 03/21/2013 - 11:45
Zdroj: MF - Oddělení finančních a ekonomických informací, publikováno pravidleně měsíčně, ke stažení ve formátu Pdf

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 13. března 2013 (12.3.2013)

Ministerstvo financí - Út, 03/19/2013 - 09:45
Bod č. 2: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2013 Bod č. 4: Návrh na revokaci usnesení vlády České republiky č. 597 ze dne 15. srpna 2012, kterým byl schválen návrh zákona o provozování sázkových her a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her Bod č. 15: Výběr strategického investora do společnosti České aerolinie a.s. Bod č. 18: Návrh na využití vybraných objektů na území města Vyškov

Národní koordinační jednotka vydala aktualizovanou verzi formuláře Výroční zprávy o projektu (Annual Project report) a Pokynu NKJ č.3 pro vyplnění APR - od 1.1.2013 (Program švýcarsko-české spolupráce) (4.3.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 03/15/2013 - 13:45
Aktualizovaný Pokyn č. 3 Národní koordinační jednotky - Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report – APR) Programu švýcarsko-české spolupráce. Aktualizovaný Pokyn č. 3 NKJ je platný od 1. ledna 2013 Související dokument Formulář Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report – APR) Programu švýcarsko-české spolupráce (Pokyn č. 3 NKJ) Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy: Pokyn č. 2 Národní koordinační jednotky, publikováno 03/2013, ke stažení ve formátu PDF

Národní koordinační jednotka vydala aktualizovanou verzi formuláře Průběžné zprávy o projektu (Interim report) a Pokynu NKJ č.2 pro vyplnění IR - od 1.1.2013 (Program švýcarsko-české spolupráce) (4.3.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 03/14/2013 - 15:45
Aktualizovaný Pokyn č. 2 Národní koordinační jedotky - Pokyn pro vyplnění Průběžné zprávy o projektu (Interim Report - IR) Programu švýcarsko-české spolupráce. Průběžné zprávy o projektu (IR) jsou základem monitorovacího systému Programu švýcarsko-české spolupráce.Aktualizovaný Pokyn č. 2 NKJ je platný od 1. ledna 2013 Související dokument: Formulář Průběžné zprávy o projektu (Interim Report - IR) Programu švýcarsko-české spolupráce (Pokyn č. 2 NKJ) Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy: Pokyn č. 2 Národní koordinační jednotky, publikováno 03/2013, ke stažení ve formátu PDF

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2012 (1.3.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 03/14/2013 - 13:45
Dne 28. února 2013 vláda ČR vzala na vědomí pravidelnou zprávu o činnosti, která informuje o aktivitách Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR za rok 2012. Tato zpráva uvádí, že během minulého roku se činnost NKS zaměřila na plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v ČR, a to v rámci přijatých opatření na personální i obsahovou redukci prováděných aktivit. Zdroj: Zavedení eura , 1.03.2013

Evropská komise zveřejnila po veřejné konzultaci novou verzi tzv. simulátoru ukazatele RPSN spotřebitelských úvěrů (1.3.2013)

Ministerstvo financí - St, 03/13/2013 - 09:45
Evropská komise zveřejnila po veřejné konzultaci novou verzi tzv. simulátoru ukazatele RPSN spotřebitelských úvěrů. Tato pomůcka umožňuje modelovat parametry a sledovat relevantní ukazatele u jednotlivých druhů spotřebitelských úvěrů, tak jak je vymezuje příslušná evropská i tuzemská právní úprava. Aktualizovaný simulátor, který umožňuje uživateli pracovat také v češtině, rovněž jako metodická příručka k jeho správnému využívání, jsou dostupné ke stažení na stránkách Evropské komise . Zdroj: MF - odbor 35 - Finanční trhy II - odd. 3503 Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, publikováno 1. 03.2013

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování (1.3.2013)

Ministerstvo financí - St, 03/13/2013 - 07:45
Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování. Návrh nařízení vlády je předkládán v souvislosti s potřebou nahrazení původní terminologie novou terminologií v návaznosti na nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech, viz sněmovní tisk č. 896 . Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály ve verzi předložené do vnějšího připomínkového řízení. Případná vyjádření k návrhu zákona lze zaslat do 21. března 2013, na elektronickou adresu kapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz. Související dokumenty: Komplet souborů ke stažení - Návrh nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Návrh nařízení vlády Důvodová zpráva k návrhu nařízení vlády Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh; publikováno: 1. března 2013

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2012 (28.2.2013)

Ministerstvo financí - Út, 03/12/2013 - 15:45
Strukturu údajů, které je Ministerstvo financí povinno vykazovat ve Výroční zprávě o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2012, stanoví § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zdroj: MF - odbor10 Kabinet ministra odd.102 Komunikace - Informační kancelář MF

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 6. března 2013 (5.3.2013)

Ministerstvo financí - Út, 03/12/2013 - 11:45
Bod č. 2: Návrh zákona o povinném značení lihu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů Bod č. 8: Návrh na revokaci usnesení vlády České republiky č. 597 ze dne 15. srpna 2012, kterým byl schválen návrh zákona o provozování sázkových her a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her Bod č. 16: Návrh na převod dalšího podílu České republiky na mimořádném zisku Mezinárodního měnového fondu (MMF) z omezeného prodeje zlata ve prospěch zvýhodněných zdrojů určených pro nízkopříjmové země Bod č. 17: Řešení nedostatečného objemu finančních prostředků kapitoly státního rozpočtu 374 – Správa státních hmotných rezerv na ochraňování a pořízení státních hmotných rezerv v roce 2013 Bod č. 18: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností přijatých na Ministerstvu financí za rok 2012 (28.2.2013)

Ministerstvo financí - Po, 03/11/2013 - 11:45
V souladu s článkem 20 Směrnice č. 7/2005 ministra financí o postupu při vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí předkládá odbor 56 – Interní audit a inspekce roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních, zpracovanou ke dni 15. 2. 2013. Celkový počet přijatých podání do odd. 562 s přiděleným číslem jednacím v roce 2012 činil 1 134, z toho 838 bylo zaevidováno v centrální elektronické databázi „Petice a stížnosti“, 296 podání převážně elektronických, doručených na e-podatelnu Ministerstva financí, bylo odloženo bez evidence z důvodu nevyužitelnosti. Zdroj: MF - odbor 56 – Interní audit a inspekce

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e - mailové adresy Ministerstva financí za rok 2012 (28.2.2013)

Ministerstvo financí - Po, 03/11/2013 - 09:45
Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 28. února 2013 v souladu s usnesením vlády č. 329 ze dne 23. března 2009 Tabulka č. 1 - Přehled přijatých oznámení podle způsobu poskytnutí informace Tabulka č. 2 - Přehled přijatých oznámení podle kategorií informací dle věcného zaměření Tabulka č. 3 - Přehled způsobu vyhodnocení přijatých oznámení

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 27. února 2013 (26.2.2013)

Ministerstvo financí - Út, 03/05/2013 - 11:45
Bod č. 6: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Bod č. 21: Analýza možností zvýšení ochoty daňových poplatníků dobrovolně plnit povinnosti dané daňovými právními předpisy prostřednictvím zmírnění některých správních či trestních sankcíPro informaci: Bod č. 1: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2012

Cenový věstník 3/2013 (26.2.2013)

Ministerstvo financí - Po, 03/04/2013 - 13:45
Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 2. dodatek Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2012 Magistrát města Přerova – Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Pardubického kraje – Kontroly dodržování cenových předpisů Krajský úřad Ústeckého kraje – Hlášení o provedených kontrolách za rok 2012 Městský úřad Bílina – Hlášení o provedených kontrolách za rok 2012 Městský úřad Lom – Přehled o provedených cenových kontrolách – rok 2012 Magistrát města Zlína – Přehled o provedených cenových kontrolách Městský úřad Šumperk – Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2012 Magistrát města Prostějova – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2012 Statutární město Mladá Boleslav – Obecně závazná vyhláška č. 8/2012, kterou se vydává 14. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladé Boleslavi

Novela zákona o spotřebitelském úvěru publikována ve Sbírce zákonů (zákon č. 43/2013 Sb. - s účinností od 25.02.2013) (25.2.2013)

Ministerstvo financí - Po, 03/04/2013 - 09:45
Dnes byl ve Sbírce zákonů pod číslem 43/2013 Sb. vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Zákon připravený Ministerstvem financí nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení. Zdroj: MF - 35 - odbor Finanční trhy II; 3503 - odd. Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu

Zpravodaj MF - únor 2013 (22.2.2013)

Ministerstvo financí - Po, 03/04/2013 - 09:45
Informační Zpravodaj MF - pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2013. Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Výzva ministerstva financí pro finanční instituce k předložení žádostí o vynětí z požadavků legislativy FATCA, Informace MF k projektu Státní pokladna - únor 2013, Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012, Informace MF k důchodové reformě - únor 2013, Informace MF k projektu Spořicí státní dluhopisy - únor 2013, ČR je v první desítce zemí s nejtransparentnějšími veřejnými rozpočty, Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - prosinec 2012, Makroekonomická predikce České republiky - leden 2013, Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU dosáhla rekordní výše, Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o změně daňových zákonů (rekodifikace soukromého práva hmotného a realizace I. fáze jednoho inkasního místa), Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - k 1.2.2013, Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., Cenový věstník 2/2013, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - rok 2012, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice - rok 2012, Přehled projektů finančního vzdělávání v ČR - rok 2013, Aktualizovaný seznam členů pracovní skupiny pro finanční vzdělávání (PSFV) pro rok 2013, Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti, Emisní kalendáře - březen 2013, Generální finanční ředitelství odhaduje, že v roce 2013 vyberou finanční úřady 1.964.000 přiznání k dani z příjmů fyzických osob (Tisková zpráva GFŘ) - PRODLOUŽENÉ ÚŘEDNÍ HODINY FINANČNÍCH ÚŘADŮ, Finanční úřady budou vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, ve vybraných obcích - VÝJEZDY ZAMĚSTNANCŮ FÚ DO OBCÍ, Stanovisko k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her, Informace Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1.1.2013, Uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013 (Informace GFŘ), Daňový kalendář pro březen 2013 a další témata. EU a zahraničí: Informace o aktuálním stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014, Aktualizována 1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 10. cyklus (Program švýcarsko-české spolupráce), Upozornění k výzvě z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů (aktualizace příloh č. 1 a č. 9) a jiné. Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí v médiích (únor 2013), Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 1/2013 a jiné.

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2013 (21.2.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 03/01/2013 - 12:45
Aktualizováno ke dni: 31. ledna 2013. Zdroj: MF - odbor 20, odbor 45.

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - rok 2012 (21.2.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 03/01/2013 - 08:45
Přehled za roky 2002 - 2012 Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 31.12.2011 Aktualizováno ke dni: 31.12.2012 Zdroj: MF - odbor 36 Státní kontrola a dozor na finančním trhu

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice - rok 2012 (21.2.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 03/01/2013 - 08:45
Data aktualizována ke dni 31.12.2012 Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2012 Zdroj: MF - odbor 36 Státní kontrola a dozor na finančním trhu

Přehled projektů finančního vzdělávání v ČR - rok 2013 (20.2.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 02/28/2013 - 10:45
V rámci své koordinační role a podpory informovanosti Ministerstvo financí publikuje Přehled projektů, které se týkají finančního vzdělávání pro rok 2013. Konkrétní programy, projekty a aktivity v oblasti finančního vzdělávání realizují nejen orgány veřejné správy, ale také spotřebitelská sdružení, neziskové organizace a subjekty finančního trhu a jejich profesní sdružení, přičemž na většině projektů se podílí odborně či finančně několik subjektů. Tabulka si neklade za cíl představit úplný výčet všech vzdělávacích aktivit a subjektů. Uvedené projekty mohou přispívat ke zvyšování úrovně finanční gramotnosti obyvatel České republiky, přesto zahrnutí projektu do tabulky neimplikuje plný soulad s principy stanovenými v Národní strategii finančního vzdělávání (zejm. souběh vzdělávací a marketingový). V přehledu můžete najít kontaktní informace na subjekt, který běžící či plánovaný projekt realizuje, název projektu, jeho charakteristiku včetně cílové skupiny a harmonogramu. Přehled projektů se bude dle potřeby aktualizovat. Zdroj: MF, 02 - sekce Finanční trh, 35 - odbor Finanční trhy II, 3503 - odd. Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu

Aktualizovaný seznam členů pracovní skupiny pro finanční vzdělávání (PSFV) pro rok 2013 (20.2.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 02/28/2013 - 10:45
Zdroj: MF - oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu: Členové PSFV - rok 2013; ke stažení ve formátu PDF Aktualizováno: 20.02.2013
Syndikovat obsah