Přeskočit navigaci.
Domů

Aktuality ze státní správy

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 31.01.2013 (20.2.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 02/28/2013 - 10:45
Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi: Seznam provozovatelů loterií a jiných podobných her (bez tombol) - ke dni 31.01.2013, publikováno 02/2013

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti (18.2.2013)

Ministerstvo financí - Út, 02/26/2013 - 10:45
Ministerstvo financí předložilo dne 15. února 2013 vládě návrh novely zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti. Materiál byl zpracován Ministerstvem financí jako adaptace zákona o platebním styku na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 a jako reakce na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 91/2010-45 ze dne 23. února 2011. Související dokumenty: Komplet souborů ke stažení - návrh novely zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti Návrh zákona Důvodová zpráva Platná znění částí zákonů s vyznačením změn Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II - odd. 352 Platební služby a tržní infrastruktura; publikováno 18. února 2013

Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb. (18.2.2013)

Ministerstvo financí - Po, 02/25/2013 - 10:45
k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - k 1.2.2013 (18.2.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 02/21/2013 - 16:45
zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku podle stavu k - 1. únoru 2013; Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 1503 - odd. Mezinárodní daňové vztahy

Informace o aktuálním stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014 (15.2.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 02/21/2013 - 16:45
UPOZORNĚNÍ: návrhy programů zatím nejsou schválené Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu; zaměření programu se může změnit!!! Zdroj: MF - odd. 5804 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 15.02.2013; ke stažení ve formátu PDF

Aktualizována 1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 (aktualizováno 20.2.2013) (14.2.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 02/21/2013 - 12:45
Na základě průběhu implementace Fondu aktualizuje Zprostředkovatel Programu CZ 01 text výzvy o doplňující informace k hodnocení kvality předložených žádostí. V souladu s tímto je zároveň aktualizována příloha č. 3 výzvy – formální náležitosti žádosti a hodnocení kvality.Aktualizované znění 1. výzvy a přílohy č. 3 je platné od 15. 2. 2013 a přílohy č. 2 je platné od 20. 2. 2013. Související dokumenty Příloha 1 - Annex 1 - Programme Areas EEA and Norway Grants (beze změn - platná od 21. ledna 2013) Příloha 2 - Annex 2 - Pokyn pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (změna - od 20. 2 . 2013) Příloha 3 - Annex 3 - formální náležitosti žádosti (změna - od 15. 2 . 2013) Zdroj: MF - odd. 5804 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 14.02.2013 / aktualizováno 20.02.2013

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 10. cyklus (Program švýcarsko-české spolupráce) (13.2.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 02/21/2013 - 12:45
Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 10. cyklus Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 13. února 2013; ke stažení ve formátu PDF

Emisní kalendáře - březen 2013 (11.2.2013)

Ministerstvo financí - St, 02/20/2013 - 13:45
Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2013 Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2013 Emisní kalendáře vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013. Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetkuPublikováno dne 11.2.2013 ve 14:00

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 13. února 2013 (12.2.2013)

Ministerstvo financí - Út, 02/19/2013 - 11:45
Bod č. 3: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013 Bod č. 10: Návrh na konečnou dislokaci v objektu Hybernská 1000/8, Praha 1, na zřízení věcných břemen k tomuto objektu a na vložení tohoto objektu a pozemku č. parc. 513 do vlastnictví Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.Pro informaci: Bod č. 4: Zpráva o pokroku v realizaci změn nelegislativní povahy zpracovaná v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 22. srpna 2012 č. 610 Bod č. 9: Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění "Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro rok 2013“

Upozornění pro veřejnost na nedostupnost všech aplikací MFČR (14.02.2013 22:00 – 15.02.2013 6:00) - ZMĚNA (4.2.2013)

Ministerstvo financí - Po, 02/18/2013 - 13:45
Z vážných provozních důvodů se odstávka aplikací přesouvá z původně plánovaného termínu (6.2. - 7.2. 2013) na 14.2. - 15.2. 2013. Z technických důvodů budou od čtvrtka 14. února 2013 22:00 hod. do pátku 15. února 2013 6:00 hod. nedostupné všechny aplikace MFČR vystavené do veřejného internetu.Omlouváme se za případné nepříjemnosti.Děkujeme za pochopení.Provoz ICT a uživatelská podpora

Nové číslo bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE - č. 1/2013 (1.2.2013)

Ministerstvo financí - Po, 02/18/2013 - 11:45
Zdroj: MF - Oddělení finančních a ekonomických informací, publikováno pravidleně měsíčně, ke stažení ve formátu Pdf

Upozornění k výzvě z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů (aktualizace příloh č. 1 a č. 9) (1.2.2013)

Ministerstvo financí - Po, 02/18/2013 - 09:45
Upozornění k výzvě z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů Zprostředkovatel Programu CZ01 zveřejní v polovině února 2013 revidovanou Přílohu č. 1 - “Způsobilé výdaje Fondu” a revidovanou Přílohu č. 9 – „Soupis uhrazených dokladů k žádosti o platbu z Fondu“. Obě přílohy jsou součástí Pokynu pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP/Norských fondů 2009-2014. Aktualizace příloh se týká zejména zvýšení finančního limitu odměny pro externí experty, způsobu proplácení stravného a kapesného pro zahraniční účastníky, doplnění příloh o přepočet EUR/CZK a další, viz podrobné znění této aktuality v příloze ke stažení ve formátu PDF . Zdroj: MF - odd. 5804 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 1.02.2013; ke stažení ve formátu PDF

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - prosinec 2012 (31.1.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 02/15/2013 - 11:45
Ministerstvo financí předkládá pravidelné Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů. Primární dealeři jsou hodnoceni za rok 2012. Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetkuPublikováno dne 31.01.2013 ve 14:00

Makroekonomická predikce České republiky - leden 2013 (31.1.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 02/14/2013 - 13:45
Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru. Je zveřejňována čtyřikrát ročně, vždy ve druhé půli měsíce po skončení čtvrtletí v českém i anglickém jazyce.

Cenový věstník 2/2013 (28.1.2013)

Ministerstvo financí - St, 02/13/2013 - 11:45
Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 1. dodatek PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 31. 12. 2012] Statutární město Ostrava – Obecně závazná vyhláška č. 10/2012, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 13 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 22/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad – Jihočeský kraj – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2012 Krajský úřad Zlínského kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách – rok 2012 Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2012 – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský živnostenský úřad Brno Krajský úřad Olomouckého kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2012 Přehled o provedených cenových kontrolách za Městský úřad Hodonín, obecní živnostenský úřad, za období roku 2012 Přehled o provedených cenových kontrolách 2012, Městský úřad Otrokovice, odbor evidenčně-správní, oddělení obecní živnostenský úřad Přehled o provedených cenových kontrolách 2012, Úřad městské části Brno-Bystrc Přehled o provedených cenových kontrolách 2012, Krajský živnostenský úřad Středočeského kraje Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2012, Městský úřad Jeseník Přehled o provedených cenových kontrolách 2012, Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen, Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 2. pololetí 2012

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 6. února 2013 (5.2.2013)

Ministerstvo financí - Út, 02/12/2013 - 11:45
Bod č. 5: Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2013 Bod č. 14: Návrh na sjednání Dohody o změně Dohody o boji proti pašování a padělání cigaret a všeobecné anulaci nároků mezi společností Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. a Philip Morris World Trade Sarl, Evropským společenstvím a zúčastněnými členskými států

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2012 (28.1.2013)

Ministerstvo financí - Út, 02/12/2013 - 11:45
uhrazené v roce 2012 Tabulka č. 1 - Příspěvek na činnost politickým stranám a politickým hnutím za rok 2012 Zdroj: MF - oddělení 1403 - Financování dalších oblastí neziskové sféry, publikováno 01/2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2012 (28.1.2013)

Ministerstvo financí - Po, 02/11/2013 - 11:45
Aktualizováno ke dni: 31. prosince 2012. Zdroj: MF - odbor 20, odbor 45.

Zpravodaj MF - leden 2013 (25.1.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 02/08/2013 - 09:45
Informační Zpravodaj MF - pro vás připravuje oddělení Komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2013. Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: II. pilíř důchodové reformy startuje – ministerstva společně informují, Manuál k důchodové reformě - souhrnná informace o změnách v důchodovém systému, Nový model financování obcí - od 1. ledna 2013, Informace MF k projektu Státní pokladna - leden 2013, Kompletní přehled Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky - k 1.1.2013, Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2012, Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012 (Hospodaření krajů a obcí - rok 2012), Zprávy MF - číslo 1/2013, Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost, Přehled dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána, Finanční zpravodaj číslo 1/2013, Vyhláška č. 449/2012 Sb. - o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů - od 1. ledna 2013, Úplné znění vyhlášky č. 449/2009 Sb. - o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu (s účinností od 16. ledna 2013), Úplné znění Vyhlášky č. 323/2002 Sb. - o rozpočtové skladbě v platném znění od 1.01.2013 (včetně Komletní rozpočtové skladby pro rok 2013), Pokyn č. 1 MF - o stanovení lhůt při správě daní s účinností od 1. ledna 2013, POKYN č. MF - 2 pro Pokutové bloky - od 1.1.2013, Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - prosinec 2012, Emisní kalendáře - únor 2013, Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2012, Upozornění na postup správců daně při vyřizování znepřístupněných podání došlých do datových schránek finančních úřadů a finančních ředitelství v období od 27. prosince - 31. prosince 2012 (Tisková zpráva GFŘ), Informace k přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům (Tisková zpráva GFŘ), Pokyn GFŘ-D-15 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, Seznam bankovních účtů finančních úřadů v úplném tvaru pro vybrané druhy daní (nejčastěji placených daní) platný od 1.1.2013 a další témata. EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 22. ledna 2013 v Bruselu, Cestovní mapa ke skutečné hospodářské a měnové unii a jiné. Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí v médiích (leden 2013), MF - Katalog multimédií a videoblogy (leden 2013) a jiné.
Syndikovat obsah